Ubezpieczenie na życie – czy warto mieć?

Ubezpieczenie na życie – czy warto mieć?

Ubezpieczenie na życie – czy warto mieć?

Dane statystyczne pokazują, że świadczenie z polisy na życie w zeszłym roku otrzymało aż 5 milionów Polaków. Te same dane pokazują jednak, że składki na ubezpieczenia majątkowe wyniosły prawie dwa razy tyle, co w przypadku ubezpieczeń na życie. Dlaczego chętniej zabezpieczamy majątek? Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie? Dlaczego taka polisa jest ważniejsza niż ubezpieczenie majątkowe?

Rośnie popularność ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Coraz więcej produktów służy do tego, aby ochronić komputer, tablet czy telefon. Wzrasta także zapotrzebowanie dla ubezpieczeń rowerów. Czy jednak taka ochrona ma sens, jeśli ubezpieczony nie posiada polisy na życie? O ile ubezpieczenia majątkowe są niezaprzeczalnie potrzebne, o tyle warto pamiętać, że życie jest znacznie cenniejsze niż najdroższy laptop.

Jakie ubezpieczenia najczęściej wybierają Polacy? Czy warto kupić ubezpieczenie na życie?

Składki na ubezpieczenia majątkowe w 2018 roku wyniosły 40,4 mln zł. Z kolei ubezpieczenie na życie to tylko 21,7 mln zł. Oznacza to, że 66% Polaków nie ma polisy. Czy jednak oszczędność wynikająca z braku konieczności opłacania składki się opłaca? Z badań wynika, że wiele osób zabezpiecza majątek, prawie każdy właściciel nieruchomości posiada odpowiednią polisę – jednak wciąż mniej niż połowa osób zabezpiecza siebie i swoją rodzinę ubezpieczeniem na wypadek ciężkiego zachorowania lub śmierci. Pojawia się pytanie: czy warto kupić ubezpieczenie na życie? O tym, że odpowiedź powinna być twierdząca mogą świadczyć choćby wyniki badań przeprowadzonych przez Ipsos na zamówienie Unum Życie. Z zebranych danych wynika, że w razie śmierci osoby, która pokrywała większość wydatków rodziny, fundusze na dalsze funkcjonowanie czerpane są odpowiednio:

  • w 29% przypadków z kredytu;
  • w 28% ze zgromadzonych oszczędności;
  • w 25% z ubezpieczenia na życie;
  • w 11% z kapitału emerytalnego. 

Niewiele osób zatem korzysta z innych źródeł finansowania. Aż co 4 osoba opiera dalsze finansowanie wydatków rodziny na pieniądzach otrzymanych z ubezpieczenia. Jeśli osoba, która dotąd była głównym żywicielem rodziny umrze – tragedia związana z tą sytuacją to jedno, a powstała dziura w budżecie domowym to prozaiczny, ale istniejący problem. Dzieci bowiem dalej muszą chodzić do szkoły, zakupy spożywcze są potrzebne nie mniej niż dotąd. Ubezpieczenie na życie jest prostą metodą na zlikwidowanie tego problemu.

Dlaczego Polacy kupują ubezpieczenie na życie?

Warto zadać sobie pytanie, co jest główną motywacją Polaków do tego, aby opłacać składki ubezpieczeniowe. Z przytoczonych badań wynika, że ubezpieczenia kupujemy, aby:

  • zabezpieczyć interesy rodziny – tak odpowiedziało 22% pytanych;
  • zadbać o możliwość spłaty własnych zobowiązań – w tym celu kupiło polisę 7% pytanych;
  • zapewnić bliskim pokrycie kosztów pogrzebu – taki cel przyświeca głównie osobom starszym, a była to odpowiedź 13% respondentów. 

Okazuje się zatem, że do zakupu ubezpieczenia mogą także skłonić zupełnie inne powody. Jakie jeszcze funkcje może spełniać ubezpieczenie na życie?

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na życie? Co można zyskać posiadając polisę?

Ubezpieczenie na życie to nie tylko gwarancja wypłaty świadczenia rodzinie w razie śmierci ubezpieczonego. Polisa może spełniać także inne funkcje. Przede wszystkim stanowi zabezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania. Można wybrać taki produkt, dzięki któremu będzie możliwe na przykład finansowanie leczenia w razie najgorszej diagnozy. Niestety mimo ubezpieczenia w ramach NFZ leczenie na przykład nowotworu to ogromny koszt – i brak możliwości dalszej pracy, a zatem osiągania dochodów. Jeśli osoba, która dotąd była najważniejszym żywicielem rodziny nagle ciężko zachoruje i przestanie pracować, nie tylko pojawi się problem z finansowaniem codziennego życia, ale także potrzeba zapłacenia za leczenie. W takiej sytuacji ubezpieczenie na życie jest najlepszym rozwiązaniem – oszczędności mogą wystarczyć na krótko, a ratowanie życia jest priorytetem.