Zalane mieszkanie przez sąsiada – co robić?

Zalane mieszkanie przez sąsiada – co robić?

Zalane mieszkanie przez sąsiada – co robić?

Zniszczenie własnościowego mieszkania bardzo przykra i frustrująca sytuacja. Zwłaszcza, gdy dochodzi do niej nie winy właściciela. Jednym z najpopularniejszych wypadków jest zalanie mieszkania. W zależności od sytuacji, straty mogą niewielkie lub bardzo duże. Co należy zrobić i kto pokrywa koszty naprawy? 

Na zalanie mieszkania narażony jest każdy, ponieważ przyczyn może być bardzo wiele. W przypadku wielopiętrowych budynków do takie zdarzenia może dojść z winy lub przez nieuwagę sąsiada. Remont mający na celu przywrócenie dawnego stanu może pochłonąć dziesiątki tysięcy, ale poszkodowany nie zawsze ma możliwość otrzymania odszkodowania pokrywającego wszystkie koszty.

Zalanie mieszkania przez sąsiada – jak postąpić w takiej sytuacji?

Wypadki chodzą po ludziach. Niestety to powiedzenie jest boleśnie prawdziwe. Do zalania może dojść nawet, gdy uważnie doglądamy swojej nieruchomości, a nasza instalacja działa bez szwanku. Wystarczy, że u sąsiada np. zerwie się wężyk odpowiadający za doprowadzenie do pralki wody.

Gdy spotyka nas zalanie mieszkania odszkodowanie jest pierwszą rzeczą, o której myślimy po zahamowaniu żywiołu wody. Żeby jednak zacząć o nim myśleć, trzeba precyzyjnie określić winnego. Winnym jest nawet ten, kto spowodował zdarzenie nieumyślnie. Nie ma tu znaczenia, czy dana osoba jest właścicielem zamieszkanego lokalu, czy tylko do wynajmuje. 

Zdarzają się jednak zalania, w których nie da się wskazać konkretnego sprawcy, ponieważ zawiodły piony wodne i kanalizacyjne. Owszem, właściciel odpowiada za stan elementów poziomych instalacji wodnej, ale do tzw. zaworów odcinających. Jeżeli zawiódł inny odcinek, odpowiedzialność leży po stronie wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej.

Kogo należy powiadomić o fakcie zalania?

Oczywiście w sytuacji zalania mieszkania, należy o tym poinformować sprawcę oraz administratora budynku. Gdy winny jest skory do wzięcia odpowiedzialności, warto od razu sporządzić pisemne oświadczenie informujące o całym zdarzeniu. Od sprawcy należy wziąć nazwę jego ubezpieczyciela oraz numer polisy. Te informacje są niezbędne przy zgłaszaniu zajścia. Ubezpieczyciel poinformuje o dalszych krokach. To on przysyła rzeczoznawcę, który ma za zadanie oszacować wysokość strat. Co robić, gdy sąsiad nie posiada ubezpieczenia mieszkania? Kodeks Cywilny upoważnia poszkodowanego do zażądania sumy pieniężnej lub remontu celem przywrócenia stanu poprzedniego. Z kolei gdy sprawca unika wzięcia odpowiedzialności, należy mu wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pismo wzywające do zapłaty. Jeśli to nie zadziała, należy podjąć kroki w kierunku postępowania cywilnego.